Επιτροπές και Θέματα

-Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Συνοχής

  1. Λήψη απόφασης για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ αναφορικά με την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Περιφέρειας για κακοποιημένες γυναίκες και θύματα ενδοοικογενειακής βία
  2.  Λήψη απόφασης για έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανακύκλωση και την περιβαλλοντική συνείδηση
  3. Έγκριση προγράμματος χρηματοδότησης και υλοποίησης της διοργάνωσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος mini football
  4. Έγκριση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χωρική αρμοδιότητα κάθε Δήμου της Περιφέρειας

-Επιτροπή Οικονομικών και Ανάπτυξης

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση προγράμματος ΕΣΠΑ ενημέρωσης και χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων.
  2. Γνωμοδότηση για την επέκταση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας.
  3. Γνωμοδότηση στο αρμόδιο υπουργείο για την έναρξη διαδικασιών εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου
  4. Έγκριση χρηματοδότησης κατασκευής φράγματος