ΠΠΣΚ
Η Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα – συνέδριο το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων και την Περιφέρεια Κρήτης, με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σκοπός του εν λόγω συνεδρίου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τους κανόνες και τους τρόπους λειτουργίας των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να προωθήσει την έννοια της δημοκρατίας και της συμμετοχικότητας μέσω της ενεργούς ενασχόλησης των νέων επιστημόνων με τα κοινά και ειδικά εκείνων που φοιτούν σε σχολές και τμήματα πολιτικής επιστήμης, νομικής, κοινωνικών, οικονομικών και περιφερειακών σπουδών.

Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς),αλλά και σε αποφοίτους από όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως του αντικειμένου των σπουδών τους, οι οποίοι εφόσον αιτηθούν συμμετοχής και συμμετάσχουν προσομοιώνουν τους θεσμούς μιας περιφέρειας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους, θέσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν εκ των προτέρων τεθεί στην ημερήσια ατζέντα.

Όπως έχει αναφέρει η συνιδρύτρια και Συντονίστρια Οργανωτικής Επιτροπής του Προγράμματος στην Κρήτη, Μαρία Αρναουτάκη «το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι οι συμμετέχοντες πέραν του ότι θα κάνουν νέους φίλους, θα αποκτήσουν πολλές αναμνήσεις και θα μάθουν πράγματα που ως τώρα δεν γνωρίζουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα ζήσουν δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες την διεξαγωγή ενός Περιφερειακού Συμβουλίου. Η έκθεση σε κόσμο, η συνεργασία, η σύγκρουση απόψεων και η εύρεση λύσεων σε προβλήματα είναι μερικές από τις προκλήσεις που κάθε νέος – κατά τη γνώμη μου – αξίζει να βιώσει. Αναμφίβολα, η συμμετοχή σε τέτοιες Προσομοιώσεις δίνουν την ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει και να έρθει σε επαφή με αξιόλογους ανθρώπους, να ανταλλάξει απόψεις και εν τέλει να κοινωνικοποιηθεί», ενώ σύμφωνα με τον επίσης συνιδρυτή – Συντονιστή Επιστημονικής Επιτροπής Δημήτρη Κρήτα «μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να βοηθηθούν και να αντιληφθούν οι νέοι επιστήμονες και οι φοιτητές πως λειτουργεί το θεσμικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα, να δουν ζητήματα καθημερινότητας, αλλά και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και να μετέχουν διαβουλεύσεων επί αυτών, αξιοποιώντας έτσι την μεγάλη ευκαιρία που δίνεται μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα».