Μαρία Σωτηροπούλου

Μαρία Σωτηροπούλου

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Η Μαρία Σωτηροπούλου είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στο 3ο έτος των σπουδών της στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Αντιπροσωπείας του ΕΟΠΕ στην Κρήτη. Έχει συμμετάσχει στο Summer School Program του Center for Hellenic Studies in Greece του Harvard University με θέμα: “Introduction to the Study of Humanity”.

Τα ενδιαφέροντά της εστιάζουν στα Ευρωπαϊκά – Διεθνή θέματα και τις ξένες γλώσσες. Έχει συμμετάσχει σε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφορικά με εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς θεσμούς, καθώς και θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.