Μάνθος Λυδάκης

Μάνθος Λυδάκης

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, Επιστημονικός Συνεργάτης Περιφέρειας

O Mάνθος Λυδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο, είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη και σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης στον τομέα ειδίκευσης τις Πολιτικές Έρευνας και Καινοτομίας σε Ευρώπη και Αμερική. Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, εργάζεται στην Περιφέρεια Κρήτης ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Περιφερειάρχη.