Φορείς Διοργάνωσης

Η Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), μέσω του Κέντρου Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Οργανισμού (ΚΕΤΑ) και την Περιφέρεια Κρήτης, με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου στον χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Loggia.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων Ε.Ο.Π.Ε. αποτελεί Αστικό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λειτουργεί πάντα σύμφωνα με την αρχή της Δημοκρατίας, την τήρηση, τον σεβασμό και την προάσπιση του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους. Περισσότερες πληροφορίες στο www.hapsc.org.