Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από αποφοίτους και φοιτητές και είναι επιφορτισμένη με την προετοιμασία και την ομαλή και επιτυχημένη έκβαση του προγράμματος.

Μαρία Αρναουτάκη

Συντονίστρια Οργανωτικής Επιτροπής

Μαρία Σωτηροπούλου

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ζωή Ατσιπουλιανάκη

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Μαριάντζελα Αθανασοπούλου

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Η Οργανωτική Επιτροπή εποπτεύεται από τη Δ.Ε. του νεανικού τμήματος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ).

Ευάγγελος Σπανός

Πρόεδρος Δ.Ε. νεανικού τμήματος ΕΟΠΕ