Επιστημονική Επιτροπή

Την Επιστημονική Επιτροπή συντονίζει το Κέντρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΤΑ) του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ).

Δημήτρης Π. Κρήτας

Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής

Διευθυντής ΚΕΤΑ

Μάνθος Λυδάκης

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

Επιστημονικός Συνεργάτης Περιφέρειας

Συμεών Π. Σιδηρόπουλος

Πρόεδρος ΕΟΠΕ

Δημήτρης Σκαφτούρος

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής